บริษัท วาล์วคอน จำกัด 43/26 หมู่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  VALCON is an authorized of representative in Thailand in the territory for General Industries of Pentair Valves & Controls (Thailand) Ltd.
Home > Profile
 

Valcon CO., LTD. was established since 2003 to provides an excellent engineering products and services to clients in mining and industrial process control valve including equipments. We works with clients to provide cost effective, technologically sound solution to their engineering problems.

Technical personal of Valcon consist of multi-disciplinary, professional engineers in chemical, mechanical, electrical, computer and instrument engineers.

Specific project team was formed for each project to provide efficient service to the client, these project team are selected to provide the best service at the lowest cost.

SERVICES, This term of highly skilled technicians provides the necessary expertise in service and maintenance the plant equipment in running condition.  It also provide calibration, installation field, start up and commissioning. The technician undergoes extensively training on each field. Experts in their own rights are invited to tranfer not only the technical know-how but also the know-why.

We distributed management organization consists of a number of divisions, Finance and Administration, Marketing, sales, service & engineering.  Each division are run by highly motivated, personnel.

With more than 10 years of experience on the business with the visions of executive team, we hope to be service of our clients with satisfaction.

 

บริษัท บริษัท วาล์วคอน จํากัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายวาล์ว และระบบควบคุม ซึ่งสามารถให้บริการได้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง และบริการหลังการขาย

เพื่อคงความเป็นเลิศในธุรกิจแขนงนี้ บริษัทฯ ได้ทุ่มเทความพยายามที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้า พร้อมทั้งบริการที่ดีที่สุดจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการอบรม อย่างดีจากบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีการพัฒนาด้านวิทยาการและความรู้ทางแขนงนี้ร่วมกันกับผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทนทานและมั่นใจได้ รวมถึงราคาประหยัด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

   

Copyright © 2013 VALCON CO., LTD. All rights reserved.

PRODUCT BRAND SUPPORT